Mozzkito

Ingo Maurer, 1996

Metal, rubber, glass.

previousnext